Matematik Matteraketen Svenska Bokstavståget Svenskaraketen Blandade ämnen Glosor PROVA! Rörelseäventyret
Lärarmaterial | Priser | Om oss
Licens saknas! Rörelseäventyret är en tilläggstjänst och ingår inte i den vanliga Skolpluslicensen. Du som har ett konto på Skolplus kan se sju filmer gratis. Genom att svara på frågorna efter filmen låser ni upp nästa film till påföljande skoldag.
EN FILM FÖR VARJE SKOLDAG UNDER ETT HELT ÅR!!

Bakvänd kurragömma

Bakvänd kurragömma

Syfte: Träna kondition och samarbete.

Plats: Utomhus.

Deltagare: Hela klassen, men minst 5 elever.

Detta behöver du:

Så här gör du: Alla elever utom en blundar och räknar. Eleven som inte räknar springer iväg och gömmer sig på ett bra gömställe. När alla har räknat klart börjar de leta efter eleven som har gömt sig. Hittar man hen ska man INTE ropa ”hittad!” utan i stället smyger man tyst och gömmer sig på samma ställe. En efter en hittar eleverna gömstället och gömmer sig där. Till sist kommer det endast att vara en elev kvar som letar.

Tips: Eleven som hittar gömstället sist kan börja gömma sig nästa gång.