Du har inte tillgång till allt material.
Kontrollera att du är inloggad.
Matematik Upptäcktsresan
Matematik Fk
Svenska Bokstavståget Engelska SO NO Hem- och konsumentkunskap Bild Övrigt
utskriftsmaterial
Minilektioner Teckensnitt Övriga hjälpmedel
Svenska
Utskriftsmaterial
Svenskaplus
Svenskaplus är en serie arbetshäften för utskrift som ger elever möjlighet att färdighetsträna baskunskaper inom svenskaämnet. Häftena är uppdelade i olika områden.
Alfabetisk ordning
Alfabetisk ordningLåst
FacitLåst
Språkljud
E eller ä?Låst
FacitLåst
O eller å?Låst
FacitLåst
Ng-ljudetLåst
FacitLåst
J-ljudetLåst
FacitLåst
Sj-ljudetLåst
FacitLåst
Tj-ljudetLåst
FacitLåst
S- och x-ljudenLåst
FacitLåst
Ordklasser
SubstantivLåst
FacitLåst
VerbLåst
FacitLåst
AdjektivLåst
FacitLåst
PrepositionerLåst
FacitLåst
Skiljetecken
De stora skiljetecknenLåst
FacitLåst
Mer om skiljeteckenLåst
FacitLåst
Ord
RimordLåst
Synonymer och motsatsordLåst
Synonymer och motsatsord - FacitLåst
Sammansatta ord och särskrivningLåst
Stavning
Svårstavade ordLåst
FacitLåst
DubbelteckningLåst
Läs med Gry och Ola
Ett lekfullt material som hjälper dina elever att knäcka läskoden. Här är bokstavsljuden i fokus. Vi följer grodan Gry som lär sin vän, ormen Ola, att läsa. Till hjälp finns bilder på Gry som med tydliga munrörelser ljudar de olika bokstäverna. Räkna med en hel del fniss när du låter klassen härma grodans munrörelser och göra bokstavsljuden!

I lärarhandledningen finns tips och instruktioner samt korta texter. Börja med att högläsa en text för klassen. Visa bildstödet. Ljuda och läs sedan tillsammans i era läshäften. I slutet av läshäfte 1 kan eleverna läsa enkla meningar.
Läshäften
Läshäfte 1 – bokstäverna o, s, l, r, m, a, e, n, i, v, t, ä, k och f.
Läshäfte 2 – resterande bokstäver
LärarhandledningLåst
Läshäfte 1Låst
Bildstöd till läshäfte 1Låst
Läshäfte 2Låst
Bildstöd till läshäfte 2Låst
Extramaterial
Extramaterialet används för att öva och befästa ord och bokstäver.
Bildkort, läshäfte 1Låst
Bildkort, läshäfte 2Låst
Bokstavskort, läshäfte 1Låst
Bokstavskort, läshäfte 2Låst
Läslista, läshäfte 1 (alla ord på en A4)Låst
Läslista, läshäfte 2 (alla ord på en A4)Låst
Lässchema, för att hålla reda på läsläxorLåst
Alfabetsplansch A–Ö, svarta bokstäverLåst
Alfabetsplansch A–Ö, röda vokaler, svarta konsonanterLåst
Bänkalfabet A–Ö, svarta bokstäverLåst
Bänkalfabet A–Ö, röda vokaler, svarta konsonanterLåst
Roboten Rex
Roboten Rex har kommit till jorden från planeten X-plus och bestämt sig för att gå i skolan. Men han tycker att det är knepigt med svenska, särskilt stavning. Låt klassen följa Rex äventyr och på samma gång bli proffs på alfabetisk ordning och stavning. Läraren börjar med att högläsa inledningen till berättelsen om Roboten Rex från lärarhandledningen. Därefter jobbar klassen i ett av häftena. Varje kapitel inleds med en kort text som läraren läser högt. Sedan läser eleverna på egen hand fortsättningen. Därefter kommer olika övningar med tydliga instruktioner. Häftena finns på två nivåer. Övningarna på båda nivåerna är identiska, medan elevtexterna skiljer sig åt.
Röd nivå
Längre elevtexter.
1. Alfabetisk ordning, röd nivåLåst
2. Ng-ljudet, röd nivåLåst
3. Sj-ljudet, röd nivåLåst
4. Tj-ljudet, röd nivåLåst
5. J-ljudet, röd nivåLåst
6. X-ljudet, röd nivåLåst
7. S-ljudet, röd nivåLåst
8. Å-ljudet, röd nivåLåst
9. Ä-ljudet, röd nivåLåst
Lärarhandledning och facitLåst
Grön nivå
Kortare och mer lättlästa elevtexter men samma övningar som på röd nivå.
1. Alfabetisk ordning, grön nivåLåst
2. Ng-ljudet, grön nivåLåst
3. Sj-ljudet, grön nivåLåst
4. Tj-ljudet, grön nivåLåst
5. J-ljudet, grön nivåLåst
6. X-ljudet, grön nivåLåst
7. S-ljudet, grön nivåLåst
8. Å-ljudet, grön nivåLåst
9. Ä-ljudet, grön nivåLåst
Övrigt
Utesvenska
Är du nyfiken på utomhuspedagogik? I utskriftsmaterialet "Utesvenska" får du tips på hur du skapar ett uteklassrum och bedriver undervisning utomhus på ett enkelt och roligt sätt. Till varje övning finns elevinstruktioner och instruktioner till läraren. Elevinstruktioner finns även för separat utskrift i större format.
Utesvenska åk F-1Låst
Årskurs F–1
Elevinstruktioner åk F-1 i A3-formatLåst
Årskurs F–1
NYTT! Utesvenska åk 2-3Låst
Årskurs 2–3
NYTT! Elevinstruktioner åk 2-3 i A3-formatLåst
Årskurs 2–3
Kluringar & annat kul – Svenska
Ett inspirerande utskriftsmaterial med kluriga övningar i svenska för årskurs 1–3 och 4–6. Här får eleverna använda både nyfikenhet och (lite) tålamod för att komma fram till en lösning.

Övningarnas olika svårighetsgrader ger variation och möjlighet till inkludering av alla elever. En fingervisning om övningarnas svårighet ges genom sidornas färgmarkeringar: grön = lätt, blå = medel, rosa = svårare. Färgmarkeringarna används för både årskurs 1–3 och 4–6.

Motsvarande material inom Matematik hittas under Matematik utskriftsmaterial.

Kluringar & annat kul – Svenska, årskurs 1–3Låst
Årskurs 1–3
FacitLåst
Kluringar & annat kul – Svenska, årskurs 4–6Låst
Årskurs 4–6
FacitLåst
Öva ordklasser med korsord och ordflätor
En samling korsord och ordflätor för att öva ordklasserna substantiv, verb, adjektiv, räkneord, pronomen, prepositioner och adverb. Alla övningar är självrättande.
Öva ordklasserLåst
Kul med korsord
En samling enkla korsord passande för årskurs 1-3. Korsorden är uppdelade på fem svårighetsnivåer med ledtrådar i form av bilder.
Kul med korsordLåst
Årskurs 1–3
Min berättelse
Att skriva med stöd av bilder är ett roligt sätt att komma i gång med berättande text. I detta material får eleven stöd av två, tre eller fyra sekvensbilder och utrymme att skriva sin egen berättelse. Bilderna kan gärna färgläggas.
Min berättelse – 2 bilderLåst
Min berättelse – 3 bilderLåst
Min berättelse – 4 bilderLåst
Min berättelse - rita dina egna bilder
Att skriva med stöd av bilder är ett roligt sätt att komma i gång med berättande text. I detta material får eleven själv rita en, två, tre eller fyra sekvensbilder och skriva sin egen berättelse.
Min berättelse, rita själv – 1 bildLåst
Min berättelse, rita själv – 2 bilderLåst
Min berättelse, rita själv – 3 bilderLåst
Min berättelse, rita själv – 4 bilderLåst
Min Bokstavsbok
Släpp loss kreativiteten och skapa en personlig bokstavsbok! Materialet skrivs ut och dekoreras genom att t.ex. måla och skriva på bokstäverna och/eller limma bilder, ord och bokstäver på dem. Sedan klipper eleven ut bokstäverna och fäster ihop dem till en personlig bokstavsbok. Idé: Mia Hallenbring, speciallärare i läs-, skriv- och språkutveckling.
Min bokstavsbokLåst
LärarhandledningLåst
A4-bild: B eller D
Bild för att skilja på bokstäverna B och D. Kan till exempel sättas upp i klassrummet.
B eller DLåst
Memoryspel - rimord
Består av 24 kort - 12 par med rimord. Skriv ut och klipp, använd gärna tjockt papper så att bilderna inte syns igenom. Regler: Blanda korten och lägg dem med bildsidan nedåt. Turas om att välja två valfria kort. Om orden på korten inte rimmar måste man lägga tillbaka dem igen med bildsidan nedåt och sedan är det nästa spelares tur. Om orden rimmar får man behålla korten och sedan fortsätta med att vända ett nytt par. Den som har flest kort när alla korten är tagna vinner.
Memoryspel - rimordLåst
Memoryspel – text och bild
Memoryspel för att lära sig läsa enkla ord. Försök att hitta två kort så att text och bild stämmer överens.

Skriv ut och klipp, använd gärna tjockt papper så att bilderna inte syns igenom.
Memory, färgerLåst
Memory, djur (2-4 bokstäver)Låst
Memory, djur (svårare ord, mer än fyra bokstäver)Låst
Memoryspel – synonymer och motsatsord
Memoryspel för att lära sig synonymer och motsatsord.
Memory, synonymer 1Låst
Memory, synonymer 2Låst
Memory, motsatsord 1Låst
Memory, motsatsord 2Låst
Läsförståelsekort
Öva läsförståelse med detta material, bestående av 24 texter på tre svårighetsnivåer samt lärarhandledning. Laminera gärna för ökad hållbarhet. Hälften av texterna är faktatexter och hälften är berättande texter. De tillhörande frågorna är utformade så att eleverna får öva på att söka svar i texten, dra egna slutsatser eller fundera ut svar med hjälp av sina egna erfarenheter. Passar elever i åk 1-3. Författare: Mia Hallenbring.
LäsförståelsekortLåst
Årskurs 1–3
LärarhandledningLåst
Ordkort med svårstavade ord
Träna svårstavade ord på ett roligt sätt med ordkort som man kan spela med på olika sätt. Materialet består av 48 färdiga ordkort, tomma kort att skriva egna ord på samt handledning med förslag på hur man kan spela med ordkorten. Laminera gärna korten för ökad hållbarhet. Många av orden finns med i Svenskaplus-häftet ”Svårstavade ord” och i ”Lilla Stavningshandboken” som du hittar bland lärarmaterialet på Skolplus.
Ordkort med svårstavade ordLåst
Träna ordbilder med läskort
Ett utskriftsmaterial för att öva på att känna igen och läsa vanligt förekommande ord. Målet är att lära sig att känna igen vanliga korta ord som ordbilder, vilket gör att läsningen går lättare och snabbare. Materialet innehåller lärarhandledning, ordlistor, 120 läskort uppdelade på tio nivåer och mallar till kuvert för läskorten. Författare är Mia Hallenbring, speciallärare i läs-, skriv- och språkutveckling. I lärarhandledningen delar hon med sig av sina bästa tips om hur du och din klass kan använda er av läskorten för att öva ordbilder.
Ordbilder läskortLåst
Välskrivning – textad stil
I det här häftet övar vi på att skriva alla bokstäver och siffror utifrån några enkla grundformer. Varje bokstav presenteras med tydliga skrivinstruktioner. I slutet av häftet övar vi ord och hela meningar. Sist finns en översikt över samtliga bokstäver med skrivinstruktioner. Författare: Mia Hallenbring, speciallärare i läs-, skriv- och språkutveckling.
Välskrivning textad stilLåst
Välskrivning – skrivstil
Ett häfte för de elever som vill prova på skrivstil. I häftet övar vi enskilda bokstäver, ord och hela meningar. Allt med tydliga instruktioner och tips. Författare: Mia Hallenbring, speciallärare i läs-, skriv- och språkutveckling.
Välskrivning skrivstilLåst
Färgläggningsbilder i A4-storlek
Mindfulness/mandala-inspirerade färgläggningsbokstäver A-Ö (versaler). Träna finmotoriken och fyll i mönstret på bokstaven noggrant i olika färger, eller måla helt enkelt hela bokstaven i samma färg. Tips: Tillsammans blir de en fin väggdekoration till klassrummet! Idé och utförande: Mia Hallenbring, speciallärare i läs- skriv- och språkutveckling.
FärgläggningsbilderLåst
Färgläggningsbilder i A4-storlek
Mindfulness/mandala-inspirerade färgläggningsbokstäver a-ö (gemener). Idé och utförande: Mia Hallenbring.
FärgläggningsbilderLåst
Färgläggningsbilder i A4-storlek
Mindfulness/mandala-inspirerade färgläggningsbilder med siffror och tecken. Kombinera gärna med ovanstående bokstäver och bygg tillsammans er egen mening för att sätta upp på väggen eller dörren. Idé och utförande: Mia Hallenbring, speciallärare i läs- skriv- och språkutveckling.
FärgläggningsbilderLåst
Läsdomino i tre nivåer
Öva på läsning genom att spela läsdomino. Skriv och klipp ut spelbrickorna. Laminera gärna för längre livslängd. Finns i tre nivåer som passar för Fk-2.

Läsdomino BLÅ: Nivå Fk-1 (nybörjare)
Enstaviga ord med lång vokal. Här ingår vokalerna samt bokstäverna S, L, R, N, M, V. Vissa ord liknar varandra, men en vokal eller konsonant skiljer dem åt.
Läsdomino ORANGE: Nivå Fk-1
Enstaviga och tvåstaviga ord i korta liknande meningar. Här ingår de flesta bokstäverna.
Läsdomino GRÖN: Nivå åk 1-2
Hela meningar och meningar som liknar varandra.
Läsdomino BLÅLåst
Årskurs F–1
Läsdomino ORANGELåst
Årskurs F–1
Läsdomino GRÖNLåst
Årskurs 1–2
Lilla Stavningshandboken
A5-bok för utskrift med tips, knep, ramsor och regler för stavning.Boken är perfekt att ha nära till hands och återkomma till när man funderar på olika stavningsregler, eller för att snabbt slå upp något i ordlistan. Passar åk 3-6.

Skriv ut dubbelsidigt, vik och häfta ihop till en praktisk 24-sidig bok i A5-format. Tips vid dubbelsidig utskrift: Kontrollera att din skrivare har möjlighet till dubbelsidig utskrift. Se till att ”vända blad längs kortsidan” är valt under inställningar.

Vi har även en enklare variant för dig som inte vill vika ihop en bok, utan föredrar ett vanligt A4-häfte.
Lilla Stavningshandboken, A5 att vikas och häftas ihopLåst
Årskurs 3–6
Lilla Stavningshandboken, A4 utan att vikaLåst
Årskurs 3–6
3D bokstäver A-Ö - med bilder
Dekorativa bokstäver som kan ställas på bordet eller hängas upp. Skriv ut de bokstäver du behöver. Klipp ut dem, vik ihop och sätt ihop med tejp, lim eller med häftapparat. Snyggast blir det om man även klipper ut hålen i de bokstäver som har det, tex "A", "B", "P". Om man vill att bokstäverna ska stå stabilare kan man tejpa fast en liten tyngd längst ner.
3D bokstäver A till Ö, MED BILDERLåst
3D bokstäver A-Ö - tomma
Bokstäver som kan ställas på bordet eller hängas upp. Blanka utan bilder eller färg. Rita och måla helt enligt eget önskemål!

Skriv ut de bokstäver du behöver. Klipp ut dem, vik ihop och sätt ihop med tejp, lim eller med häftapparat. Snyggast blir det om man även klipper ut hålen i de bokstäver som har det, tex "A", "B", "P". Om man vill att bokstäverna ska stå stabilare kan man tejpa fast en liten tyngd längst ner.
3D bokstäver A till Ö, TOMMALåst
29 målarbilder, hela alfabetet A-Ö
Målarbilderna har stor och liten bokstav samt en bild för varje bokstav. Skriv ut en i veckan när ni lär er alfabetet eller dela upp dem och måla en bild var och skapa en fin väggprydnad tillsammans.
Målarbilder A till ÖLåst