Du har inte tillgång till allt material.
Kontrollera att du är inloggad.
Matematik
utskriftsmaterial
Upptäcktsresan
Matematik Fk
Svenska
utskriftsmaterial
Bokstavståget
utskriftsmaterial
Engelska
utskriftsmaterial
Hem- och konsumentkunskap Övrigt
utskriftsmaterial
Minilektioner Teckensnitt Övriga hjälpmedel
Upptäcktsresan Matematik Fk

Följ med oss på en upptäcktsresa i matematikens värld tillsammans med filurerna. Upptäcktsresan är ett basläromedel som täcker upp alla väsentliga delar inom matematik för förskoleklass. Materialet är uppdelat i elva kapitel. Till varje kapitel finns utskriftsmaterial samt en film som kan användas som introduktion.

I skogen bakom Matildas hus bor filurerna. Men berätta inte det för någon, bara Matilda vet. Med filurernas hjälp lär vi oss de matematiska begrepp som är viktiga att grundlägga i förskoleklass, allt på ett lekfullt sätt som väcker nyfikenhet och intresse för matematik.
 

Kapitel 1 — Likheter och skillnader Licens krävs
FILM
Matilda möter filurerna och hjälper dem att städa i skogen.
Längd: 6 min 22 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Introduktion:
 • Vad är matematik?
 • Vi möter Matilda och filurerna
Grundläggande begrepp för att jämföra:
 • Lika – olika
 • Största – minsta
Vi sorterar föremål på olika sätt, t ex färg, storlek, form.
Kapitel 2 — Lägesord Licens krävs
FILM
Filurerna är borta. Skogsspöket ber Matilda att hitta dem, men då måste hon kunna lägesord.
Längd: 5 min 12 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss använda begrepp som beskriver läge. Vi använder begrepp som:
 • Under
 • Över
 • Bredvid
 • Framför
 • Bakom
 • Vänster
 • Höger
 • Mellan
Kapitel 3 — Lika många Licens krävs
FILM
Didi och Pim räknar djuren i djurparken. Då är det bra att räkna med streck.
Längd: 4 min 6 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss att jämföra antal utan att använda siffror.
 • Lika många
 • Räkna antal med streck
Kapitel 4 — Talen 0 till 3 Licens krävs
FILM
Filurerna tar tåget till Lillsjön för att bada.Hur många vagnar har tåget?
Längd: 5 min 25 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss talen 0 till 3.
 • Räkna antal upp till 3
 • Skriva siffror
 • Göra grupper
 • Rita rätt antal
Kapitel 5 — Talen 4 till 6 Licens krävs
FILM
Dags för filurernas årliga svampplockartävling. Vem hittar flest?
Längd: 6 min 35 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi forsätter med talen 4 till 6.
 • Räkna antal upp till 6
 • Skriva siffror
 • Göra grupper
 • Måla rätt antal
 • Ordningstal upp till 6
Kapitel 6 — Former Licens krävs
FILM
Matilda ska leverera kakor, men kakorna har olika former. Vilken filur ska ha vilken kaka?
Längd: 5 min 44 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss känna igen och beskriva tvådimensionella former.
 • Cirkel
 • Triangel
 • Rektangel
 • Kvadrat
Samt tredimensionella former.
 • Cylinder
 • Klot
 • Rätblock
Kapitel 7 — Mönster och symmetri Licens krävs
FILM
Zigge hjälper bagarfiluren med mönster.
Längd: 5 min 43 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss att känna igen ett mönster.
 • Hur fortsätter mönstret?
 • Skapa egna mönster
Symmetri
 • Dela på hälften
 • Rita symmetriskt
Kapitel 8 — Talen 7 till 10 Licens krävs
FILM
Filurerna leker tioleken. Alla ska hitta tio av något.
Längd: 6 min 42 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss talen 7 till 10, samt repeterar de tal som vi lärt oss tidigare.
 • Räkna antal upp till 10
 • Skriva siffror
 • Göra grupper
 • Rita rätt antal
 • Introduktion till tiokompisar
Kapitel 9 — Längd, vikt och volym Licens krävs
FILM
Vilken filur är längst och tyngst? Är Matilda tyngre än Uppfinnarfiluren?
Längd: 3 min 59 sek

UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss om längd, vikt och volym.
 • Jämföra längder
 • Använda begrepp som längsta, kortaste, högsta, lägsta
 • Jämföra volym
 • Använda begrepp som lika mycket, mer, mest, mindre, minst
 • Jämföra vikt
 • Använda begrepp som tyngst, lättast
Kapitel 10 — Tid Licens krävs
FILM
Vi följer klockan en hel dag. Vad gör Zigge varje timme? Finns det apor i Sifferskogen?
Längd: 6 min 45 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
 • Tidsordning – vad hände först, vad händer sen?
 • Vad är en klocka?
 • Heltimmar
Kapitel 11 — Jämför och räkna Licens krävs
FILM
Ett tivoli kommer till Sifferskogen. Då är det bäst att dela lika.
Längd: 6 min 34 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
 • Vi jämför antal. Vilka är fler? Vilka är färre?
 • Dela lika
 • Dubbelt så många
 • Introduktion till addition