Matematik Matteraketen Svenska Bokstavståget Svenskaraketen Blandade ämnen Glosor PROVA! Rörelseäventyret
Lärarmaterial | Priser | Om oss
Du har inte tillgång till allt material.
Kontrollera att du är inloggad.
Matematik
utskriftsmaterial
Upptäcktsresan
Matematik Fk
Svenska
utskriftsmaterial
Bokstavståget
utskriftsmaterial
Övrigt
utskriftsmaterial
Minilektioner Teckensnitt Övriga hjälpmedel

Följ med oss på en upptäcktsresa i matematikens värld tillsammans med filurerna. Upptäcktsresan är ett basläromedel som täcker upp alla väsentliga delar inom matematik för förskoleklass. Materialet är uppdelat i elva kapitel. Till varje kapitel finns utskriftsmaterial samt en film som kan användas som introduktion.

I skogen bakom Matildas hus bor filurerna. Men berätta inte det för någon, bara Matilda vet. Med filurernas hjälp lär vi oss de matematiska begrepp som är viktiga att grundlägga i förskoleklass, allt på ett lekfullt sätt som väcker nyfikenhet och intresse för matematik.

Kapitel 1 — Likheter och skillnader Licens krävs
FILM
Matilda möter filurerna och hjälper dem att städa i skogen.
Längd: 6 min 22 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Introduktion:
 • Vad är matematik?
 • Vi möter Matilda och filurerna
Grundläggande begrepp för att jämföra:
 • Lika – olika
 • Största – minsta
Vi sorterar föremål på olika sätt, t ex färg, storlek, form.
Kapitel 2 — Lägesord Licens krävs
FILM
Filurerna är borta. Skogsspöket ber Matilda att hitta dem, men då måste hon kunna lägesord.
Längd: 5 min 12 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss använda begrepp som beskriver läge. Vi använder begrepp som:
 • Under
 • Över
 • Bredvid
 • Framför
 • Bakom
 • Vänster
 • Höger
 • Mellan
Kapitel 3 — Lika många Licens krävs
FILM
Didi och Pim räknar djuren i djurparken. Då är det bra att räkna med streck.
Längd: 4 min 6 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss att jämföra antal utan att använda siffror.
 • Lika många
 • Räkna antal med streck
Kapitel 4 — Talen 0 till 3 Licens krävs
FILM
Filurerna tar tåget till Lillsjön för att bada.Hur många vagnar har tåget?
Längd: 5 min 25 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss talen 0 till 3.
 • Räkna antal upp till 3
 • Skriva siffror
 • Göra grupper
 • Rita rätt antal
Kapitel 5 — Talen 4 till 6 Licens krävs
FILM
Dags för filurernas årliga svampplockartävling. Vem hittar flest?
Längd: 6 min 35 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi forsätter med talen 4 till 6.
 • Räkna antal upp till 6
 • Skriva siffror
 • Göra grupper
 • Måla rätt antal
 • Ordningstal upp till 6
Kapitel 6 — Former Licens krävs
FILM
Matilda ska leverera kakor, men kakorna har olika former. Vilken filur ska ha vilken kaka?
Längd: 5 min 44 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss känna igen och beskriva tvådimensionella former.
 • Cirkel
 • Triangel
 • Rektangel
 • Kvadrat
Samt tredimensionella former.
 • Cylinder
 • Klot
 • Rätblock
Kapitel 7 — Mönster och symmetri Licens krävs
FILM
Zigge hjälper bagarfiluren med mönster.
Längd: 5 min 43 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss att känna igen ett mönster.
 • Hur fortsätter mönstret?
 • Skapa egna mönster
Symmetri
 • Dela på hälften
 • Rita symmetriskt
Kapitel 8 — Talen 7 till 10 Licens krävs
FILM
Filurerna leker tioleken. Alla ska hitta tio av något.
Längd: 6 min 42 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss talen 7 till 10, samt repeterar de tal som vi lärt oss tidigare.
 • Räkna antal upp till 10
 • Skriva siffror
 • Göra grupper
 • Rita rätt antal
 • Introduktion till tiokompisar
Kapitel 9 — Längd, vikt och volym Licens krävs
FILM
Vilken filur är längst och tyngst? Är Matilda tyngre än Uppfinnarfiluren?
Längd: 3 min 59 sek

UTSKRIFT
INNEHÅLL
Vi lär oss om längd, vikt och volym.
 • Jämföra längder
 • Använda begrepp som längsta, kortaste, högsta, lägsta
 • Jämföra volym
 • Använda begrepp som lika mycket, mer, mest, mindre, minst
 • Jämföra vikt
 • Använda begrepp som tyngst, lättast
Kapitel 10 — Tid Licens krävs
FILM
Vi följer klockan en hel dag. Vad gör Zigge varje timme? Finns det apor i Sifferskogen?
Längd: 6 min 45 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
 • Tidsordning – vad hände först, vad händer sen?
 • Vad är en klocka?
 • Heltimmar
Kapitel 11 — Jämför och räkna Licens krävs
FILM
Ett tivoli kommer till Sifferskogen. Då är det bäst att dela lika.
Längd: 6 min 34 sek
UTSKRIFT
INNEHÅLL
 • Vi jämför antal. Vilka är fler? Vilka är färre?
 • Dela lika
 • Dubbelt så många
 • Introduktion till addition