Du har inte tillgång till allt material.
Kontrollera att du är inloggad.
Matematik Upptäcktsresan
Matematik Fk
Svenska Bokstavståget Engelska SO NO Hem- och konsumentkunskap Bild Övrigt
utskriftsmaterial
Minilektioner Teckensnitt Övriga hjälpmedel
Upptäcktsresan – Matematik Fk
Utskriftsmaterial & filmer

Följ med oss på en upptäcktsresa i matematikens värld tillsammans med filurerna. Upptäcktsresan är ett basläromedel som täcker upp alla väsentliga delar inom matematik för förskoleklass. Materialet är uppdelat i elva kapitel. Till varje kapitel finns utskriftsmaterial samt en film som kan användas som introduktion.

I skogen bakom Matildas hus bor filurerna. Men berätta inte det för någon, bara Matilda vet. Med filurernas hjälp lär vi oss de matematiska begrepp som är viktiga att grundlägga i förskoleklass, allt på ett lekfullt sätt som väcker nyfikenhet och intresse för matematik.
 

Kapitel 1 — Likheter och skillnader
INNEHÅLL
Introduktion:
• Vad är matematik?
• Vi möter Matilda och filurerna
Grundläggande begrepp för att jämföra:
• Lika – olika
• Största – minsta
Vi sorterar föremål på olika sätt, t ex färg, storlek, form.
Utskriftsmaterial
Film
Matilda möter filurerna och hjälper dem att städa i skogen.
Kapitel 2 — Lägesord
INNEHÅLL
Vi lär oss använda begrepp som beskriver läge. Vi använder begrepp som:
• Under
• Över
• Bredvid
• Framför
• Bakom
• På
• Vänster
• Höger
• Mellan
Utskriftsmaterial
pdf 4 sidor - LADDA NERLåst
Årskurs F
Film
Filurerna är borta. Skogsspöket ber Matilda att hitta dem, men då måste hon kunna lägesord.
Film (5 min 12 sek)Låst
Årskurs F
Kapitel 3 — Lika många
INNEHÅLL
Vi lär oss att jämföra antal utan att använda siffror.
• Lika många
• Räkna antal med streck
Utskriftsmaterial
pdf 4 sidor - LADDA NERLåst
Årskurs F
Film
Didi och Pim räknar djuren i djurparken. Då är det bra att räkna med streck.
Film (4 min 6 sek)Låst
Årskurs F
Kapitel 4 — Talen 0 till 3
INNEHÅLL
Vi lär oss talen 0 till 3.
• Räkna antal upp till 3
• Skriva siffror
• Göra grupper
• Rita rätt antal
Utskriftsmaterial
pdf 8 sidor - LADDA NERLåst
Årskurs F
Film
Filurerna tar tåget till Lillsjön för att bada.Hur många vagnar har tåget?
Film (5 min 25 sek)Låst
Årskurs F
Kapitel 5 — Talen 4 till 6
INNEHÅLL
Vi forsätter med talen 4 till 6.
• Räkna antal upp till 6
• Skriva siffror
• Göra grupper
• Måla rätt antal
• Ordningstal upp till 6
Utskriftsmaterial
pdf 9 sidor - LADDA NERLåst
Årskurs F
Film
Dags för filurernas årliga svampplockartävling. Vem hittar flest?
Film (6 min 35 sek)Låst
Årskurs F
Kapitel 6 — Former
INNEHÅLL
Vi lär oss känna igen och beskriva tvådimensionella former.
• Cirkel
• Triangel
• Rektangel
• Kvadrat
Samt tredimensionella former.
• Cylinder
• Klot
• Rätblock
Utskriftsmaterial
pdf 6 sidor - LADDA NERLåst
Årskurs F
Film
Matilda ska leverera kakor, men kakorna har olika former. Vilken filur ska ha vilken kaka?
Film (5 min 44 sek)Låst
Årskurs F
Kapitel 7 — Mönster och symmetri
INNEHÅLL
Vi lär oss att känna igen ett mönster.
• Hur fortsätter mönstret?
• Skapa egna mönster
• Symmetri
• Dela på hälften
• Rita symmetriskt
Utskriftsmaterial
pdf 8 sidor - LADDA NERLåst
Årskurs F
Film
Zigge hjälper bagarfiluren med mönster.
Film (5 min 43 sek)Låst
Årskurs F
Kapitel 8 — Talen 7 till 10
INNEHÅLL
Vi lär oss talen 7 till 10, samt repeterar de tal som vi lärt oss tidigare.
• Räkna antal upp till 10
• Skriva siffror
• Göra grupper
• Rita rätt antal
• Introduktion till tiokompisar
Utskriftsmaterial
pdf 11 sidor - LADDA NERLåst
Årskurs F
Film
Filurerna leker tioleken. Alla ska hitta tio av något.
Film (6 min 42 sek)Låst
Årskurs F
Kapitel 9 — Längd, vikt och volym
INNEHÅLL
Vi lär oss om längd, vikt och volym.
• Jämföra längder
• Använda begrepp som längsta, kortaste, högsta, lägsta
• Jämföra volym
• Använda begrepp som lika mycket, mer, mest, mindre, minst
• Jämföra vikt
• Använda begrepp som tyngst, lättast
Utskriftsmaterial
pdf 10 sidor - LADDA NERLåst
Årskurs F
Film
Vilken filur är längst och tyngst? Är Matilda tyngre än Uppfinnarfiluren?
Film (3 min 59 sek)Låst
Årskurs F
Kapitel 10 — Tid
INNEHÅLL
• Tidsordning – vad hände först, vad händer sen?
• Vad är en klocka?
• Heltimmar
Utskriftsmaterial
pdf 4 sidor - LADDA NERLåst
Årskurs F
Film
Vi följer klockan en hel dag. Vad gör Zigge varje timme? Finns det apor i Sifferskogen?
Film (6 min 45 sek)Låst
Årskurs F
Kapitel 11 — Jämför och räkna
INNEHÅLL
• Vi jämför antal. Vilka är fler? Vilka är färre?
• Dela lika
• Dubbelt så många
• Introduktion till addition
Utskriftsmaterial
pdf 10 sidor - LADDA NERLåst
Årskurs F
Film
Ett tivoli kommer till Sifferskogen. Då är det bäst att dela lika.
Längd: 6 min 34 sek
Film (6 min 34 sek)Låst
Årskurs F